Roman Pokorný

jazz & blues musician, singer and composer


Děkuji, že jste zavítali na mé webové stránky. V současné době nemohu kvůli opatřením v souvislosti s COVID-19 koncertovat. Dovoluji si Vás proto požádat o finanční příspěvek. Můžete tak učinit prostřednictvím mé stránky na Patreon, Bandcamp a Fiverr, zakoupením CD/LP v mém shopu, kliknutím na tlačítko Donate, nebo pomocí QR kódu.
Za vaši pomoc předem děkuji!
 
Thank you for visiting my website. My concert are cancelled due to the pandemic COVID-19. I would be very grateful for your financial contribution to overcome this tough period. You can support me by making a contribution on my site on Patreon, Bandcamp or Fiverr, buying CDs/LPs in my shop or just sending your donation by donate button or QR code.
Thanks a lot Your for help!

QR Code